Risico’s beperken
Werken langs de weg brengt risico’s met zich mee. Er kunnen gevaarlijke situaties ontstaan als u of andere weggebruikers incorrect handelt. Daarom is het erg belangrijk dat u weet hoe u veilig uw werkzaamheden kunt uitvoeren. Met de cursus ‘Veilig werken aan wegen’ van T.T.C. Training & Certificering doorloopt u stap voor stap de richtlijnen die zijn vastgesteld. De Arbo-wet verplicht werkgevers om hun werknemers optimaal op te leiden om de risico’s te beheersen.

Doelgroep
De training richt zich op de direct leidinggevenden en hun medewerkers die werkzaamheden uitvoeren aan de openbare wegen. Gedacht moet worden aan stratenmakers, wegwerkers, groenvoorzieners en landmeters.

Doel
Deze training geeft de wegwerker handreikingen om zijn werk veilig en doordacht te kunnen uitvoeren. Hij wordt bewust gemaakt van de risico’s en gevaren die zich op en langs de weg kunnen voordoen, waarbij in wordt gegaan op zijn taken en verantwoordelijkheden op het gebied van veiligheid.

Inhoud van de training
Deze training richt zich op een doelgroep die praktisch is ingesteld. De onderwerpen worden zoveel mogelijk vanuit de praktijk toegelicht. De theorie wordt dan ook met vele praktijkoefeningen gecombineerd.

De training bestaat uit de volgende 10 lesonderdelen:

  • Betrokken partijen bij het uitvoeren van wegwerkzaamheden;
  • Arbo-verplichtingen, de veiligheid en Gezondheidsplan (V&G-plan);
  • Risico’s en gevaren bij Werk in Uitvoering (WIU);
  • Het verminderen van risico’s: 1 De voorbereiding;
  • Het verminderen van risico’s: 2 Het inrichten van de werkplek;
  • Het verminderen van risico’s: 3 Het werken bij de afzetting;
  • Het verminderen van risico’s: 4 Het verwijderen van de afzetting;
  • Hulpmiddelen voor de verkeersveiligheid bij WIU;
  • Het plaatsen van een goede afzetting;
  • Persoonlijke beschermingsmiddelen.

Toets, examen en/of certificering
De training wordt ondersteund met een digitale presentatie. Het wordt afgesloten met een toets. Bij een positief eindresultaat, ontvangt u een bedrijfserkend certificaat.

Trainingsduur
De training duurt 1 dag (2 dagdelen).

Praktische informatie
Code 95
T.T.C. heeft deze training bij CCV laten registreren en telt daarom mee voor Code 95. Als u deelneemt aan deze cursus worden 7 punten bijgeschreven (indien van tevoren aangemeld).

Aantal deelnemers   
Om de kwaliteit van deze training te kunnen waarborgen, wordt er gestart vanaf 6 aanmeldingen met een maximum van 15 deelnemers.

Cursuslocatie   
T.T.C. Trainingen verzorgt deze training graag bij u op locatie. Met eigen middelen en in een eigen werkomgeving is het trainingseffect hoger.

Kosten   
Voor meer informatie over deze cursus of over de maatwerkmogelijkheden die wij u kunnen bieden, kunt u vrijblijvend contact opnemen met ons team.