Risico’s beperken
Onbekend met de H2S-regelgeving in de Arbo-regelingen? Wilt u meer weten over de eigenschappen en gevaren van H2S?
Bij calamiteiten is het van het grootst mogelijke belang dat personeel adequaat kan reageren en voldoende getraind is om de juiste handelingen uit te voeren, zonder de eigen veiligheid uit het oog te verliezen. T.T.C. Training & Certificering biedt deze veiligheidstrainingen. Wij zijn een door NOGEPA gecertificeerd trainingsinstituut (Nederlandse Olie en Gas Exploratie en Productie Associatie).

De veiligheidstraining H2S (NOGEPA 0.8) is verplicht voor mensen die op gas- en oliewinning-installaties (kunnen) komen die bekend staan om of verdacht worden van het voorkomen van H2S, zowel landinstallaties als offshore. Verder is de training ook bestemd voor iedereen te maken heeft met het werken in riolen, rioolwaterzuiveringsinstallaties, mestverwerking, afvalverwerking o.i.d. H2S ontstaat nl. ook bij verschillende rottingsprocessen.

Doel training
Het doel van de cursus H2S is om de kandidaten aan te leren hoe veilig gewerkt moet worden op locaties waar het uiterst dodelijke H2S (zwavelwaterstof) kan vrijkomen, en hoe gehandeld moet worden bij daadwerkelijke blootstelling.

Inhoud van de training
Tijdens de veiligheidstraining komen onder andere aan bod:
Theorie
•    De H2S-regelgeving in de Arbo-regelingen;
•    Eigenschappen en gevaren van H2S;
•    Wijze van werken op een H2S-locatie;
•    Verplichte specifieke persoonlijke beschermingsmiddelen;
•    Persoonlijke detectie- en alarmapparatuur;
•    Vluchtprocedures;
•    Eerste hulp bij H2S-slachtoffers;
•    De Mijnwet.

Praktijk
In het praktijkdeel van deze veiligheidstraining wordt geoefend met de persoonlijke detectieapparatuur en de specifieke persoonlijke beschermingsmiddelen.

Toets/examen
Een schriftelijk examen maakt deel uit van deze training.

Praktische informatie
T.T.C. Training & Certificering is een door NOGEPA gecertificeerd trainingsinstituut.

Trainingsduur
De training duurt 1 dagdeel (4 uren).

Aantal deelnemers
T.T.C. verzorgt deze veiligheidsopleiding binnen uw bedrijf (voor minimaal 6 mensen van uw onderneming).

Cursuslocatie
T.T.C. Trainingen verzorgt deze training bij u op locatie. Met eigen middelen en in een eigen werkomgeving is het trainingseffect hoger.

Certificering
Deelnemers die de toets met goed gevolg afleggen, ontvangen een certificaat met een geldigheidsduur van 4 jaar.

Benodigdheden
Deelnemers dienen te zorgen voor:

  • PBM’s (werkkleding, -schoenen, -handschoenen, veiligheidsbril en -helm)
  • geldig identiteitsbewijs (rijbewijs of paspoort) (rijbewijs of paspoort)
  • eigen gasmeetapparatuur (incl. handleiding op papier)

Door opdrachtgever te verzorgen:

  • theorieruimte (beamer);
  • praktijkruimte;
  • evt. lunch.

Kosten
Voor meer informatie over deze cursus of over de maatwerkmogelijkheden die wij u kunnen bieden, kunt u vrijblijvend contact opnemen met ons team.