Telefonisch contact: (0598) 45 17 70
>>Adembescherming B
Adembescherming B

Voorbereid zijn op risico’s

Bijvoorbeeld bij industriële reinigingswerkzaamheden kan gemakkelijk een omgeving ontstaan met gassen, dampen, nevels, fijnstoffen en/of rook die grote veiligheids- en gezondheidsrisico’s met zich meebrengen, zoals verstikking en vergiftiging. Het gaat hier meestal om regulier werk en het is een geruststellende gedachte als uw medewerkers weten hoe zij met dergelijke situaties om moeten gaan. T.T.C. Training & Certificering zet voor de training Adembescherming B uitsluitend trainers in die in de praktijk hun sporen ruimschoots hebben verdiend.

Doelgroep
De training Onafhankelijke Adembescherming B is bestemd voor mensen die werken in een gezondheidsbedreigende atmosfeer en zich hiertegen beschermen met onafhankelijke adembeschermingsmiddelen (ademluchttoestellen en/of meerurenaansluiting aan flessenwagen of Life Support Unit).

Doel training Adembescherming
Het doel van deze training is om de kandidaten volgens de landelijk geldende norm van de SIR (Stichting Industriële Reiniging) aan te leren hoe de risico’s van het werken in een gezondheidsbedreigende atmosfeer d.m.v. adembeschermingsmiddelen kunnen worden bestreden.

Inhoud van de training Adembescherming B
Tijdens de training komen onder andere aan bod:
Theorie
• Wettelijk kader, taken en verantwoordelijkheden;
• Principes van de menselijke ademhaling;
• Keuze adembeschermingsmiddelen;
• Afhankelijke en onafhankelijke adembeschermingsmiddelen;
• Gevaren bij het werken in besloten ruimten;
• Taken van de buitenwacht bij besloten ruimten;
• Communicatiemethoden;
• Beheersmaatregelen.

Praktijk
Het herkennen, controleren en correct gebruiken van ademluchttoestellen en meerurenaansluitingen, het daarmee afleggen van enkele oefenparkoersen, desinfecteren en onderhouden van de gelaatsmaskers. Desgewenst kunnen wij voor uw bedrijf specifieke praktijkoefeningen organiseren om lesdoelen specifiek voor uw bedrijf optimaal te behalen.

Toets, examen en/of certificering
De training Adembescherming B wordt afgesloten met een schriftelijk examen (via de laptop) en een praktijkexamen. Deelnemers die dit met goed gevolg afleggen, ontvangen een certificaat met een geldigheidsduur van 3 jaar. Een verlengingsexamen kan worden afgelegd vanaf zes maanden vóór en tot en met 3 maanden na de geldigheidsdatum.

Trainingsduur
Deze SIR-training duurt 12 uren (3 dagdelen) (excl. examen).

Vereisten
• Voldoende beheersing van de Nederlandse taal;
• Normale gezondheid;
• Een medische goedkeuring door een Arbo-dienst. De risicobelasting bepaalt grotendeels de keuringsnormen.
• Minimaal 18 jaar oud;
• Deelnemers dienen geen belastende gezichtsbeharing te hebben.

SIR
De onafhankelijke examinering wordt afgenomen door de SIR (Stichting Industriële Reiniging).

Cursuslocatie
T.T.C. Training & Certificering is een bij de SIR aangesloten opleidingsinstituut. Wij beschikken over eigen opleidingslocaties aan de A. Einsteinlaan 27 in Kolham. Uw medewerkers kunnen ook op hun eigen locatie worden getraind.

Kosten
Voor meer informatie over de cursus Adembescherming B of over de maatwerkmogelijkheden die wij u kunnen bieden, kunt u vrijblijvend contact opnemen met ons team.

0
Connecting
Verzenden......
Kunnen wij u helpen?

Wij zijn helaas niet online op dit moment. Laat een bericht achter. We nemen zo snel mogelijk contact met u op.

* Naam
* E-mail
Uw vraag...
Stel uw vraag
* Uw naam
Waarmee kunnen wij u assisteren?
Kan ik u helpen?
Feedback

Help us help you better! Feel free to leave us any additional feedback.

How do you rate our support?
T.T.C. Trainingen
Cursus aanvragen
Bedankt voor uw aanvraag. Wij nemen zo spoedig mogelijk contact met u op.