T.T.C. Training & Certificering voelt een grote betrokkenheid bij mens en milieu. Maar hoe kun je als trainingscentrum het leven van mensen positief beïnvloeden?

Wat we zelf doen
We trainen mensen, zoals de naam zegt. Dat doen we niet zo maar. We zorgen ervoor dat alle cursisten hier ook echt wat van opsteken en zodoende veilig hun beroep kunnen uitvoeren. Daarmee zijn we voor veel mensen een belangrijke en betrouwbare steunpilaar in een soms uitdagend leven.

Verantwoord ondernemen
De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) is de wet, en als verantwoord ondernemer houd je je aan de wet. Ook T.T.C.

Aardwarmte
Voor de verwarming in de winter en de koeling in de zomer wordt voor een groot gedeelte van ons gebouw gebruik gemaakt van aardwarmte. Deze installatie draait vanaf medio 2008 en draagt bij aan minder uitstoot van CO2 en minder gebruik van fossiele brandstoffen. Uiteindelijk zal het ook bedrijfseconomisch een positief effect geven.

Milieuvriendelijk
Voor het bestrijden van onkruid tussen de bestrating van de gebouwen wordt uitsluitend gebruik gemaakt van milieuvriendelijke bestrijdingsmiddelen.

Fairtrade
T.T.C. Training & Certificering kiest voor het Fairtrade-concept van Roode Pelikaan. Bezoekers krijgen het basisassortiment koffie, cappuccino, café au lait, chocomelk, chocomelk crème en thee aangeboden.

Door te kiezen voor fairtrade koffie leveren wij iedere dag een bijdrage aan duurzame armoedebestrijding. Met fairtrade koffie investeren wij in mensen in ontwikkelingslanden. Fairtrade staat voor eerlijke handel.
Fairtrade organisaties hanteren strenge regels voor een schoon milieu en goede sociale omstandigheden en stellen eisen aan de betaling aan koffieboeren. Zij stimuleren daarnaast samenwerking, zodat koffieboeren via hun coöperatie een betere onderhandelingspositie hebben. Dit totaalpakket zorgt ervoor dat koffieboeren, via fairtrade, samen en op eigen kracht kunnen investeren in hun onderneming en omgeving.

MVO
Maatschappelijk verantwoord ondernemen is bij ons bedrijf een vanzelfsprekendheid. Mens, milieu en maatschappij zijn drie samenhangende begrippen die worden toegepast in het bereiken van de ambitie een bijdrage te leveren aan een maatschappelijk verantwoorde vorm van ondernemen.
De invulling van onze bijdrage dient te allen tijde concreet en effectief te zijn. De gebieden waarop we onze aandacht richten zijn bijvoorbeeld:
Energieverbruik (verlichting, warmte) en waterverbruik

  • geheel uitzetten van computers
  • TL- en andere energiezuinige verlichting
  • verwarming staat alleen aan in de ruimtes die worden gebruikt

Duurzaamheid

  • het papierverbruik verminderen en zoveel mogelijk digitaal produceren en archiveren
  • uitsluitend op papier printen indien noodzakelijk
  • dubbelzijdig printen
  • chloorvrij papier in gebruik

Kledingbank Maxima
T.T.C. Training & Certificering steunt ook kledingbank Maxima. Deze kledingbank is voor mensen met een bijstandsuitkering volgens de Wet Werk en Bijstand (WWB) of met een Wajong-uitkering of een langdurigheidstoeslag. Ook mensen zonder uitkering met een laag inkomen (bijv. ZZP’ers) tot 110% bijstandsnorm zijn welkom. Deze bezoekers komen met een verwijsbrief van een maatschappelijke instantie, zoals Maatschappelijk Werk, GKB of Humanitas. De belangrijkste activiteit van kledingbank Maxima is:

  • kleding inzamelen, sorteren en in de winkel presenteren;
  • bezoekers uit de doelgroep minima, gratis kleding laten uitkiezen;
  • door recycling van kleding een bijdrage leveren aan de duurzaamheid van de samenleving.

Klik hier voor meer informatie over Kledingbank Maxima