>>Werken met onafhankelijke adembescherming
Werken met onafhankelijke adembescherming

Werken met onafhankelijke adembescherming
De cursus onafhankelijke adembescherming is opgezet voor medewerkers die (incidenteel) werken in een omgeving die niet geheel vrij gemaakt kan worden van gevaarlijke stoffen (dampen, gassen). Het werken met adembescherming wordt beschouwd als een risicovolle taak waarvoor een instructie moet zijn gevolgd.
Vroeger werd de term ‘perslucht’ gebruikt als men sprak over adembescherming. Aangezien met perslucht ook lucht werd aangeduid die voor apparatuur werd gebruikt, heeft men de term perslucht vervangen door twee nieuwe termen: werklucht en ademlucht.

Doel van de training
Tijdens deze training wordt aangeleerd hoe veilig en verantwoord kan worden gewerkt met onafhankelijke adembescherming, zowel met autonome toestellen als met meerurenaansluiting (leeflucht) d.m.v. slangen.

Lesaanpak van de SOG-training
De cursus bestaat uit een theoriegedeelte en een praktijkgedeelte. Theorie en praktijk worden verweven waardoor de cursus een interactief karakter heeft. U wordt hierdoor gemotiveerd om actief deel te nemen.

Onderwerpen tijdens de veiligheidstraining ‘Onafhankelijke adembescherming’ conform SOG

Theorie:

 • Algemeen (basisbegrippen, grenzen en situaties, noodsituaties)
 • Wetgeving (Arbowet en overige wettelijke bepalingen)
 • Veiligheid  (veiligheidsregels)
 • Vaktechniek (typen ademhalingsbeschermingsmiddelen en gebruik)

Praktijk:

 • Voorbereiding: ademluchttoestel (veiligheids- en hygiëneregels, gereed maken voor gebruik)
 • Uitvoering: ademluchttoestel (in gebruik nemen, uitvoeren opdracht, controle restdruk, afleggen van het toestel)
 • Voorbereiding: ademluchtlijnsysteem (veiligheids- en hygiëneregels, gereed maken voor gebruik)
 • Uitvoering: ademluchtlijnsysteem (in gebruik nemen, uitvoeren opdracht, uit gebruik nemen)

In de opleiding worden de onderwerpen conform de SSVV/SOG-toetstermen behandeld.

Specificaties

 • Groepsgrootte: minimaal 6 en maximaal 10 cursisten
 • Individuele inschrijvingen zijn mogelijk op basis van beschikbaarheid
 • Minimale leeftijd 18 jaar
 • Geen baarddracht
 • Medische geschiktheidverklaring is verplicht
 • Cursist dient in het bezit te zijn van een geldig VCA-diploma

Toets, examen en/of certificering
De training Adembescherming B wordt afgesloten met een schriftelijk examen (via de laptop) en een praktijkexamen. Deelnemers die dit met goed gevolg afleggen, ontvangen een SOG-certificaat met een geldigheidsduur van 3 jaar.

Trainingsduur
De training ‘Werken met onafhankelijke adembescherming’ conform SOG wordt gegeven in 1 lesdag van 8 uur.

Vereisten

 • Voldoende beheersing van de Nederlandse taal;
 • Normale gezondheid;
 • Een medische goedkeuring door een Arbo-dienst. De risicobelasting bepaalt grotendeels de keuringsnormen.
 • Minimaal 18 jaar oud;
 • Deelnemers dienen geen belastende gezichtsbeharing te hebben.

Cursuslocatie
T.T.C. Trainingen verzorgt deze training graag bij u op locatie. Met eigen middelen en in een eigen werkomgeving is het trainingseffect hoger.

Kosten
Voor meer informatie over de cursus Adembescherming B of over de maatwerkmogelijkheden die wij u kunnen bieden, kunt u vrijblijvend contact opnemen met ons team.

T.T.C. Trainingen
Cursus aanvragen
Bedankt voor uw aanvraag. Wij nemen zo spoedig mogelijk contact met u op.