Bij T.T.C. zeggen we ook altijd “Zorg er voor dat je jouw eigen broodtrommel ’s avonds naar huis brengt. Dat moet niet iemand anders voor jou doen.”

Veilig en gezond werken is goed voor de werknemer, de werkgever en de samenleving. Veilig en gezond werken reduceert het ziekteverzuim, voorkomt ongevallen en gevolgschade en leidt tot kostenbesparing en extra omzetkansen. Veiligheid op het werk is een kwestie van risicobewustzijn en blijven leren. Geef voorlichting over de risico’s van de werkzaamheden. Scholing door een externe trainer draagt zeker bij in de bewustwording van de mogelijke risico’s. Stap vooruit! Verhoog je veiligheidsbewustzijn. Kies voor T.T.C. Training & Certificering B.V.; de specialist in veiligheidsopleidingen.

Dit aantal dodelijke slachtoffers is vergelijkbaar met voorgaande jaren. Je leest meer hierover in het jaarverslag van de Nederlandse Arbeidsinspectie.