Bij het verlaten van het parkeervak heb je vaak geen goed zicht op de rijbaan waar je op draait. En het is ook gevaarlijker, omdat je het overige verkeer niet goed ziet.

Het verlaten van een parkeervak kan ook de doorstroming hinderen. Veel bedrijven kiezen er voor (als dat mogelijk is) voor het achteruit parkeren in een parkeervak.

 

Veiligheid
Niet alleen de doorstroom bij incidenten, maar ook de veiligheid in het algemeen zou op parkeerplaatsen beter zijn als iedereen achteruit zou inparkeren. Ook zouden minder schadegevallen worden gemeld als mensen hun auto ‘met de kont naar achter’ insteken.

 

Incidenten
Bij veel bedrijven is het parkeren op deze manier al verplicht. Werknemers kunnen dan bij incidenten zoals brand snel hun auto wegrijden, zodat de brandweer alle ruimte krijgt.

 

Schade
Als auto’s niet achteruit ingeparkeerd staan, dan zorgt haast en paniek voor meer risico ,,in een toch al gevaarlijke situatie”. Achteruit inparkeren moet ook zorgen voor minder schade bij het parkeren. De kans dat de bestuurder iets raakt bij het uitrijden is veel kleiner dan wanneer de auto met de neus naar voren is ingeparkeerd.

 

Examen
Sinds 1 juni 2019 kunnen ‘recht achteruit rijden’ en ‘bocht achteruit’ worden getoetst in het autopraktijkexamen en de tussentijdse toets.
De overige bijzondere verrichtingen worden al sinds 25 maart jl. getoetst. Hierbij gaat het om fileparkeren, parkeren in een haaks of schuin vak, omkeren door te steken, omkeren door een halve draai en de hellingproef. Van de in totaal zeven verrichtingen moeten er twee worden uitgevoerd in het examen en in de toets.

 

Een gewaarschuwd mens telt voor twee!