De opdrachtgever van vandaag schakelt T.T.C. in voor een combinatietraining. ‘Veilig werken aan wegen’ en ‘Veilig werken aan riolen’ staat vandaag op de planning in Den Ham.

Bij het werken aan riolen moet u rekening houden met onderstaande risico’s:
• gevaar van een te hoog zuurstofgehalte
• gevaar van zuurstofgebrek
• gevaar voor bewusteloosheid en verstikking
• vergiftigingsgevaar
• verdrinkingsgevaar
• besmettingsgevaar
• val- en stootgevaar
• gevaar voor uitglijden
• explosiegevaar
• brandgevaar
• gevaar voor aanrijdingen
• gevaar van beknellen
• instortingsgevaar
• gevaar voortkomend uit het gebruik van elektriciteit

Gelet op het belang van de veiligheid, de gezondheid en het welzijn bij het werken aan en in riolen, is het noodzakelijk dat alle betrokken medewerkers periodiek worden geïnstrueerd en geïnformeerd over verantwoorde werkprocedures en veilige werkmethodes, zoals omschreven in een V&G-plan/VGM-plan.

Werken langs de weg brengt ook risico’s met zich mee. Er kunnen gevaarlijke situaties ontstaan als u of andere weggebruikers incorrect handelt. Daarom is het erg belangrijk dat u weet hoe u veilig uw werkzaamheden kunt uitvoeren. Met de cursus ‘Veilig werken aan wegen’ van T.T.C. Training & Certificering doorlopen de deelnemers stap voor stap de richtlijnen die zijn vastgesteld. De Arbo-wet verplicht werkgevers om hun werknemers optimaal op te leiden om de risico’s te beheersen.

Deze training geeft de wegwerker handreikingen om zijn werk veilig en doordacht te kunnen uitvoeren. Hij wordt bewust gemaakt van de risico’s en gevaren die zich op en langs de weg kunnen voordoen, waarbij in wordt gegaan op zijn taken en verantwoordelijkheden op het gebied van veiligheid.

 

1,5 metersamenleving

In verband met Corona, verzorgt T.T.C. deze training volgens de RIVM-richtlijnen aangevuld met ons veiligheidsprotocol.

 

 

januari 19 @ 08:30
08:30 — 17:00 (8h 30′)

Den Ham