Om de veiligheid van medewerkers te waarborgen, zijn werkgevers verplicht om de gevaren van het werk te identificeren en te evalueren. Een risico-inventarisatie en -evaluatie beschrijft de processen en activiteiten binnen de organisatie. Om een beeld van de risico’s die behoren tot een bepaalde taak of activiteit te krijgen, wordt een TRA (voluit: taak risico analyse) uitgevoerd.

De deelnemers van vandaag zijn werkvoorbereiders die meer uitleg/duidelijkheid wensen over een TRA.

T.T.C. leert ze om een analyse en een evaluatie te maken van de gevaren die zijn verbonden aan de uitvoering van (risicovolle) taken. Dit is gericht op de veiligheid en gezondheid van de werknemers met de bedoeling beheersmaatregelen af te spreken voor het uitvoeren van de risicovolle taak.

We letten op:

  • Veiligheid: het voorkomen van ongevallen, fouten en onveilige situaties
  • Gezondheid: het voorkomen van gezondheidsschade
  • Milieu: het minimaliseren van invloeden van de omgeving
  • Efficiëntie: doelgericht werken tegen minimale kosten
  • Welzijn: de creatie van een zo gunstig mogelijk werkklimaat
december 5 @ 09:00
09:00 — 13:00 (4h)

Den Haag