Bij werken met verhoogd risico is het belangrijk dat er goede afspraken worden gemaakt en voorwaarden worden vastgelegd tussen de opdrachtgever en de uitvoerende partij. In de werkvergunning wordt toestemming gegeven aan de uitvoerende partij, om de aangevraagde werkzaamheden onder de vastgelegde voorwaarden uit te voeren. De werkvergunning is wettelijk niet verplicht, maar de meeste opdrachtgevers in de industrie leggen het werken met werkvergunningen op aan hun medewerkers en (onder)aannemers.

Rollen in de werkvergunningprocedure

In de werkvergunning procedure spelen de volgende partijen een rol:
– verstrekker/opdrachtgever: dit is meestal een verantwoordelijke van Productie die bijvoorbeeld bij de Technische Dienst een verzoek tot onderhoud of reparatie indient.
– aanvrager: vaak is dit de werkvoorbereider van de Technische Dienst die de werkzaamheden voorbereidt.
– houder/opdrachtnemer: dit is de uitvoerende partij.

Let op: het blijft ieders verantwoordelijkheid om tijdens de werkzaamheden het werk te staken wanneer acuut gevaar dreigt. Dit is niet beperkt tot bovengenoemde rollen.

Kijk voor meer informatie op onze site.

februari 22 @ 09:00
09:00 — 17:00 (8h)

Amsterdam