Globale cursus inhoud:
– Opbouw en ontwerpen van een PV-installatie
– NEN1010 en overige van toepassing zijnde normen voor PVsystemen
– Typische kenmerken van systemen met string-omvormers versus micro-omvormers
– Het veilig werken aan elektrische (PV) installaties tijdens montage van PV systemen volgens NEN 3140
– Beveiliging tegen overstroom aan de DC-installatie
– Aansluiten van een PV-systeem op een (bestaande) installatie; eisen volgens NEN1010.
– Noodzaak aarden van PV-frames
– Beveiliging tegen overspanningen
– Het (juist) toepassen van aardlekschakelaars
– Aansluiten van een PV-systeem op het openbare net; eisen Netcode
– Aansluiten van een PV-systeem op het openbare net; case spanningsopdrijving
– Inspectie bij oplevering van een installatie met zonnepanelen
– Het rapporteren van opleveringsinspecties
– Thermografie als aanvullende inspectie
– Wat zijn de specifieke risico’s van een installatie met zonnepanelen?
– Hoe gaat een Installatieverantwoordelijke daar mee om?

Eventueel:
– De visuele inspectie van PV installaties (praktijkdeel)
– Het meten van PV Installaties, onder andere: isolatieweerstand, aardleidingsweerstand, open klemspanning, kortsluitstroom (praktijkdeel)

Toets, examen en/of certificering
De cursus kan worden afgesloten met een toets. Bij voldoende inzet en met goed gevolg afronden van de toets ontvangt de cursist het certificaat. Het certificaat is 2 jaar geldig.

 

Toelatingseisen

Minimaal een LTS of MTS-E vooropleiding, enige praktische ervaring met PV installaties en enige kennis van de NEN 1010 is wel vereist.

mei 3 @ 08:30
08:30 — 16:30 (8h)

A. Einsteinlaan 27, Kolham