Deze training is bedoeld voor medewerkers met een elektrotechnische opleiding (WEB2) of gelijkwaardige ervaring. Na het volgen van deze cursus kan de deelnemer worden aangewezen als vakbekwaam persoon.
De deelnemer is in staat om complexere elektrotechnische werkzaamheden uit te voeren.

Inhoud
– de relatie tussen wet en regelgeving
– het NEN 3140 organisatiebeleid
– gevaren en risicobeoordeling
– kennis van componenten zoals (vermogens)schakelaars, scheiders, etc.
– persoonlijke beschermingsmiddelen
– werken met werkprocedures en bedrijfsprocedures
– schakelen en scheiden
– de 5 essentiële stappen
– veilig uitvoeren van metingen
– kortsluitstromen en de gevolgen
– risicoverhogende omstandigheden
– taak risico analyse
– het inspectiebeleid

 

Waarom?
De nadruk van deze training ligt op het praktisch en correcttoepassen van veiligheidsprocedures en de veilige werkwijze zoals in de NEN 3140 is beschreven. Daarnaast is het doel om de risico’s van elektrocutie en vlambogen te
herkennen en de deelnemer in allerlei situaties de veiligheidsmaatregelen en het gebruik van meetinstrumenten weet toe te passen. Hierbij wordt de bronaanpak en de kortsluitvermogens van laagspanningsinstallaties niet vergeten.

 

Certificering

De training wordt afgesloten met een toets. Bij voldoende inzet en met goed gevolg afronden van de toets, ontvangt de cursist het T.T.C.-certificaat.

 

Toelatingseisen

Van de medewerkers wordt tenminste een elektrotechnische opleiding volgens de Wet Educatie Beroepsonderwijs
niveau 2 (LBO-E) of gelijkwaardige ervaring verwacht.
De deelnemer moet de Nederlandse taal kunnen spreken en schrijven.

mei 25 @ 09:00
09:00 — 17:00 (8h)

Drachten