Vandaag verzorgt T.T.C. een VCA-training. De deelnemers van dit bedrijf ontvangen een lesboek. Vanaf 07.30 uur verzorgt T.T.C. een training om de deelnemers voor te bereiden op een VCA-examen. Deze staat gepland om 16.00 uur.

 

VCA Basisveiligheid

Met een diploma VCA Basisveiligheid laat je zien dat je de basiskennis bezit van VGM (Veiligheid, Gezondheid en Milieu). Je geeft daarmee dus aan dat je veilig kunt werken en daarbij rekening houdt met het milieu en de gezondheid van jezelf en anderen. In veel gevallen is dit diploma verplicht om toegelaten te worden tot een (bouw)terrein.
Basis VCA bestaat uit kennis over onder meer de wet- en regelgeving, het herkennen van onveilige situaties en handelingen en het treffen van maatregelen ter voorkoming van ongevallen.
Dit examen bevat 40 vragen.

 

VCA VOL

Ben je operationeel leidinggevende op een locatie waar VCA verplicht is? Dan moet je het diploma Veiligheid voor Operationeel Leidinggevenden VCA (VCA VOL) hebben. Daarmee geef je aan dat je veilig werkt en rekening houdt met het milieu en de gezondheid van jou en de medewerkers waaraan je leiding geeft.
De VCA VOL-cursus bestaat uit kennis over onder meer de (Europese) wet- en regelgeving, het herkennen van onveilige situaties en handelingen, het treffen van maatregelen ter voorkoming van ongevallen, kennis van VCA-bedrijfscertificering, het bedrijfsnoodplan en het organiseren van toolbox-vergaderingen.
Ook als ZZP-er dien je over VCA VOL te beschikken.
Dit examen bevat 70 vragen.

oktober 8 @ 07:30
07:30 — 17:00 (9h 30′)

Stadskanaal