Vandaag is T.T.C. aanwezig in Kampen. Voor de medewerkers van deze opdrachtgever verzorgen wij vandaag een praktijktraining.
Het werken op en langs wegen brengt risico’s met zich mee voor zowel de weggebruiker als de wegwerker. Om de veiligheid te waarborgen, worden verkeersmaatregelen getroffen en kan de wegwerker veilig werken langs de weg. Wegwerkers die bij hun werkzaamheden in de openbare ruimte (niet-autosnelwegen en wegen binnen de bebouwde kom) te maken hebben met wegafzettingen en de regelgeving daarvan dienen daarom de training ‘Veilig werken langs de weg’ te volgen.

De deelnemers worden opgeleid om op een verantwoorde, veilige wijze om te gaan met wegafzettingen en de verkeersveiligheid voor weggebruikers te bevorderen. Verder leren zij verkeershinder en filevorming te voorkomen.

 

Veilig werken!

Stap vooruit! Verhoog je veiligheidsbewustzijn. Kies voor T.T.C.; de specialist in veiligheidsopleidingen.

Veiligheid op het werk is een kwestie van risicobewustzijn en blijven leren.

 

Ook belangstelling voor een training bij u op locatie?

T.T.C. verzorgt veiligheidsopleidingen bij uw bedrijf. Heeft u minimaal 6 deelnemers, een instructieruimte (theorie + praktijk)? Bel (0598) 45 17 70 of maak gebruik van ons contactformulier.

Samen dragen we bij aan een hoger veiligheidsbewustzijn!

 

 

juni 10 @ 08:00
08:00 — 16:30 (8h 30′)

Kampen