Niet zozeer de handeling maar de omstandigheden bepalen vaak het risico

Veel ongevallen en bijna-ongevallen zijn terug te voeren op gebrek aan kennis of bewustzijn van de risico’s van werkzaamheden, bij diegenen die het werk uitvoeren of de direct betrokkenen.

Ter kennismaking een klein stukje theorie. Een flens is een platte ring aan het uiteinde van een buis of een pijpleiding. Twee pijpstukken kunnen met flenzen aan elkaar worden gemonteerd door middel van bouten en moeren, voor dit doel zijn de flenzen voorzien van gaten. Tussen de twee flenzen komt een pakking. Het aantal boutgaten en de dikte van de flens is naast de diameter van de pijp afhankelijk van de vloeistof- of gasdruk in de pijp. Je wilt natuurlijk dat pijpleidingen goed aan elkaar worden gemonteerd, zonder dat er de mogelijkheid tot lekken bestaat. Want de kans op een lekkage is wat onder meer de taak juist zo risicovol maakt. Hoe groot dat risico is, wordt bepaald door wat er door de betreffende pijpleiding wordt getransporteerd. Om lekkages te voorkomen, is het van belang dat de flenzen recht en spanningsvrij tegen elkaar aan staan en professioneel worden gemonteerd. Om dat vakkundig uit te voeren, is het van belang dat de flensmonteur de juiste opleiding heeft gevolgd.

 

Werken aan flenzen

Dit is een basistraining voor een flensmonteur en is bedoeld voor medewerkers binnen de industrie die belast zijn met het openen en sluiten van flensverbindingen. Wanneer een flensverbinding niet goed is gemonteerd, kan dit leiden tot lekkages van soms zeer gevaarlijke stoffen. Het goed monteren van flensverbindingen in leidingsystemen is gespecialiseerd werk, daarom zijn er voor deze risicovolle taak zeer belangrijke regels en richtlijnen opgesteld. Wanneer de flensverbinding volgens deze regels en richtlijnen wordt gesloten, wordt er een goede verbinding gemaakt. De monteur leert in deze training om te werken volgens de basisregels.

 

Werken aan flensverbindingen volgens protocol

Deze training is een verdieping van de basiscursus en richt zich specifiek op medewerkers binnen de industrie die belast zijn met het openen en sluiten van flensverbindingen met protocol. Deze vind je bijvoorbeeld in raffinaderijen of chemische fabrieken. Een lekke flensverbinding leidt tot een onveilige situatie voor mens en milieu en de daarbij niet gewenste vertraging. Om dit te voorkomen, is het van groot belang dat flensverbindingen op een goede en vooral gecontroleerde manier worden geopend en gesloten. De flensmonteur leert met deze cursus om te werken volgens de verschillende mogelijkheden die er zijn om gecontroleerd flensverbindingen te openen en te sluiten en te werken met de bijbehorende protocollen.

 

Werken aan flensverbindingen volgens protocol met Torque- en Tensioningapparatuur

Bij de eerder beschreven trainingen is menselijke kracht het uitgangspunt bij het openen en sluiten van flenzen. Bij het werken aan flenzen volgens protocol met behulp van Torque- en Tension-apparatuur wordt daarnaast gebruik gemaakt van hydraulische of pneumatische krachtvermeerderingsapparatuur. Na deze training is de flensmonteur in staat en bevoegd om met mechanische, elektrische, pneumatische en hydraulische torque-gereedschappen en hydraulische boutspanners op de juiste en verantwoorde manier flensverbindingen te openen en te sluiten en te werken met de bijbehorende protocollen.

 

Deze verschillende trainingen kunnen worden gevolgd bij T.T.C. Training & Certificering B.V.

Kijk voor meer info op: https://ttctrainingen.nl/techniek/