Veel werkgevers weten niet goed hoe het zit met Bedrijfshulpverlening. En u? Weet ú of u een bedrijfshulpverlener binnen uw bedrijf moet hebben? Zelfs als er maar een paar mensen bij u werken?

Lang niet alle werkgevers weten wat er van hen wordt verwacht als het gaat om Bedrijfshulpverlening. Het is hun niet duidelijk óf (en wanneer) zij een Bedrijfshulpverlener (BHV’er) moeten hebben.

 

Verplicht voor iedere werkgever

In de Arbeidsomstandighedenwet is opgenomen dat er áltijd een goed opgeleide BHV’er aanwezig moet zijn in bedrijven waar één of meer werknemers werken. Deze verplichting geldt altijd en onder alle omstandigheden. Dus, als de BHV’er ziek is of op vakantie is, moet er altijd een vervanger aanwezig zijn.

Waar is dat voor nodig? Nou, een ongeluk zit in een klein hoekje. Er kan zomaar brand uitbreken of er kan zich een ongeval voordoen. In dat geval verlenen de BHV’ers eerste hulp. Zij kunnen eventueel het gebouw ontruimen en externe hulpverleners opvangen en de weg wijzen.
De BHV’ers zijn niet alleen belangrijk voor de veiligheid van uw medewerkers, maar ook voor de veiligheid van uw bezoekers. Bezoekers kennen het gebouw niet en dat kan gevaarlijk zijn als er sprake is van een calamiteit. Als werkgever bent u immers niet alleen verantwoordelijk voor uw eigen werknemers, maar ook voor anderen in uw bedrijf!

 

Voorkomen is beter …

Als de Inspectie SZW (voorheen Arbeidsinspectie) constateert dat er niet (genoeg) BHV’ ers in uw bedrijf zijn, legt zij boetes op.

 

Altijd en overal

Zorg dus dat er minimaal 2 BHV’ers zijn die elkaar tijdens afwezigheid kunnen vervangen. Er moet immers altijd een BHV’er aanwezig zijn. En kunt u de dekking hiermee niet garanderen? Zorg dan voor méér BHV’ers.

 

Hoe opleiden?

BHV’ers moeten worden opgeleid door een erkend instituut en elk jaar moet er een herhalingscursus worden gevolgd.
T.T.C. Training & Certificering B.V. werkt volgens de NIBHV-richtlijnen (kenniscentrum voor de bedrijfshulpverlening in Nederland). Het NIBHV en ook T.T.C. staan voor garantie en voor kwaliteit.

 

Waar moet u verder nog op letten?

  • Zorg verder dat de BHV’ers binnen het bedrijf weten waar belangrijke dingen zich bevinden. Denk aan vluchtwegen en nooddeuren, brandblussers en EHBO-dozen.
  • Oefen elk jaar een ontruiming van het gebouw en spreek een plek buiten het gebouw af om te verzamelen.
  • Evalueer de ontruimingsoefening.
  • Zorg dat iedereen weet wie de BHV’ers zijn en waar (en hoe) ze te bereiken zijn.
  • Zorg dat de BHV’ers in geval van een calamiteit herkenbaar zijn (bijvoorbeeld aan een geel hesje).
  • Leg alles met betrekking tot het omgaan met calamiteiten vast in een bedrijfsnoodplan.

 

Klik hier voor meer info over Bedrijfshulpverlening.