De meeste slachtoffers van ernstige ongevallen zijn tussen de 15 en 24 jaar of ouder dan 55.

Bij jongeren komt dat door een gebrek aan kennisoverdracht, een rechtstreeks gevolg van het groeiende aantal zzp’ers in de bouw die geen opleidingsplekken hebben voor stagiair(e)s en schoolverlaters. Ouderen zijn kwetsbaar door de zware werkzaamheden die ze dag in dag uit uitvoeren.

Dit zijn zes te voorkomen ongevallen in de bouw.

Werken op hoogte
Vallen van hoogte is al jaar en dag één van de meest voorkomende ongevallen op de bouwplaats.

Onjuist gebruik van valbescherming
Helaas is men er vaak van overtuigd dat een persoonlijk beschermingsmiddel volstaat, terwijl er de situatie nadrukkelijk vraagt om een collectieve veiligheidsvoorziening.
De eerste stap is de gevaren aan de bron bestrijden (bijv. gevaar elimineren). De tweede stap is het scheiden van mens en bron. Een persoonlijk beschermingsmiddel is de allerlaatste schakel bij het beschermen van personeel.

Gevaarlijke stoffen
Denk aan o.a. asbest en nano-deeltjes.

Fysieke belasting
Denk aan handmatig cyclisch werk zoals stuken, steigers bouwen en staal vlechten. Klachten aan lijf en ledematen zijn vaak te voorkomen door slimmer te werken.

Ladders en gevaarlijke gereedschappen
Werken op een ladder betekent dat je maar één hand vrij hebt. Dat is een risico, want veel gereedschappen moeten je met twee handen bedienen.

Hijskranen en graafmachines
Grote machines die regelmatig in hun draaibereik werknemers tegenkomen. Dat gaat niet altijd goed.

 

Is er een afnemend veiligheidsbesef?
Cursussen, regeltjes, campagnes, posters en apps: honderden miljoenen euro’s gaan jaarlijks op aan veiligheid. Experts waarschuwen voor een overkill aan informatie die bouwvakkers niet kunnen verwerken. “Het moet uit de mensen zelf komen. Veiligheid moet je voelen, niet opgelegd krijgen.”

Johan Wegman (directeur-eigenaar): “Natuurlijk wil jij ’s avonds weer naar huis. Het is niet fijn als een ander je broodtrommel naar jouw huis moet brengen.”

 

Veilig werken
Stap vooruit! Verhoog je veiligheidsbewustzijn. Kies voor T.T.C.; de specialist in veiligheidsopleidingen. Bezoek onze site voor het cursusaanbod.

 

 

(bron: Cobouw  – onafhankelijk Nederlands weekblad voor de bouwnijverheid)