Vorig jaar ontving de Arbeidsinspectie 3.700 ongevalsmeldingen, ruim 200 meer dan het jaar ervoor.

In 2022 zijn 51 werknemers door een arbeidsongeval overleden, 9 minder dan in 2021. De meeste dodelijke slachtoffers vielen in de sectoren bouw (10), industrie (8) en vervoer en opslag (8).

 

Voorlichting en onderricht

Veiligheid op het werk is een kwestie van risicobewustzijn en blijven leren. Geef voorlichting over risico’s van de werkzaamheden. Scholing door een externe trainer draagt bij in de bewustwording van de mogelijke risico’s. Stap vooruit! Verhoog je veiligheidsbewustzijn. Kies voor T.T.C.; de specialist in veiligheidsopleidingen.
Bekijk ons aanbod op onze website of neem contact met ons op.

 

Meer lezen

In het jaarverslag komen vier aspecten aan bod: veilig, gezond, eerlijk werk en bestaanszekerheid (werk zorgt voor inkomen, doel, structuur en vreugde).