T.T.C. leidt deelnemers op voor het werken met hoge druk reiniging.

 

Hoge Druk Spuiter (HDS)
De spuiter is degene die het spuitgereedschap hanteert. Hij moet in staat zijn om de gevaren te herkennen die zich kunnen voordoen bij het werken met hoge druk waterstraalinstallaties, alsmede op de hoogte zijn van procedures en voorzorgsmaatregelen om veiligheid te waarborgen. Het is verder van groot belang dat hij op een correcte en veilige manier met de apparatuur kan omgaan.

Op het examen wordt via een schriftelijk examen (via de laptop) de theoretische kennis van de kandidaat getoetst. Tijdens het praktijkdeel van het examen beoordeelt een examenteam of de kandidaat volgens de door SIR voorgeschreven regelgeving objecten onder hoge druk kan reinigen.

 

Hoge Druk Machinist (HDM)
De machinist is degene die de hoge druk waterstraalinstallatie bedient en verantwoordelijk is voor de uitvoering van de hoge druk werkzaamheden. Naast de kennis die de machinist heeft opgedaan als spuiter, moet hij beschikken over de kennis van de werking, de bediening en het onderhoud van hoge druk waterstraalinstallaties en toebehoren. Gezien het feit dat de machinist verantwoordelijk is voor de werkzaamheden, is het eveneens van belang dat hij op de hoogte is van drukverliezen, natuurkundige begrippen en het juiste gebruik van toebehoren tijdens het werken onder hoge druk.

Het examen wordt schriftelijk afgenomen (via de laptop). Tijdens het examen op 14 april wordt zowel de theorie, als de praktische kennis van de machinist getoetst.

 

Training

De trainingsavonden zijn:
10 april 2018 (17.30 uur tot 21.30 uur) theorie
11 april 2018 (17.30 uur tot 21.30 uur) praktijk

 

Meedoen?

Bel (0598) 45 17 70 of maak gebruik van ons contactformulier.

 

Industriële reiniging cursusoverzicht

Kijk voor meer informatie op onze site.

april 14 @ 08:30
08:30 — 15:30 (7h)

A. Einsteinlaan 27, Kolham